Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Advocaat ziektewet uitkering

De Ziektewet is een wet die inkomen verzorgt aan werknemers die ziek zijn geworden of werknemers die zijn ontslagen. Deze wet is van toepassing als de loondoorbetalingsplicht van de werkgever niet van toepassing is. Onder de wet vallen onder andere:

 • Werknemers die geen werkgever (meer) hebben. Denk bijvoorbeeld aan zieke werknemers waarvan het contract afloopt, zieke uitzendkrachten en zieke WW-gerechtigden
 • Werknemers met een hoog ziekterisico (o.a. orgaandonoren, zwangeren)
 • 'Werknemers' met een bijzonder dienstverband: thuiswerkers, stagiairs, freelancers
 • WW-gerechtigden die dertien weken of langer ziek zijn
 • Vrijwillig verzekerden voor de Ziektewet

In de meeste gevallen gaat het om werknemers die geen werkgever meer hebben. Zonder werkgever is er geen inkomen. Een WW-uitkering heeft in dit geval geen nut, omdat u ziek bent en niet kunt solliciteren, laat staan werken. Voor deze personen is er de Ziektewet.

NB: neem nooit zelf ontslag wanneer u ziek bent. Het UWV kan u in dat geval een ziektewetuitkering weigeren.

Ziektewet - gang van zaken
Bent u op of na 1 januari 2013 ziek geworden? Na een jaar krijgt u een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Deze beoordeling wordt door het UWV gebruikt om te zien of er arbeidsmogelijkheden voor u zijn. Aan de hand van uw ziekte en mogelijkheden wordt gekeken hoeveel u met andere arbeid zou kunnen verdienen. Is dit meer dan 65% van uw maatmanloon? Dan krijgt u geen Ziektewet-uitkering meer. Wel kunt u mogelijk een WW-uitkering aanvragen.

Tegen beslissingen van het UWV om u geen Ziektewetuitkering toe te kennen kunt u in bezwaar. De bij het LBBU aangesloten advocaten helpen u graag!

Na twee jaar ziekte kunt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Uw (ex-) werkgever als uitvoerder Ziektewet
In sommige gevallen betaalt niet het UWV, maar uw (ex-)werkgever de uitkering. Dit is het geval wanneer:

 • U een fictief dienstverband had (als thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer)
 • U ziek wordt binnen vier weken na afloop van uw dienstverband
 • U een werknemer bent waarvan het dienstverband eindigt tijdens ziekte

In deze gevallen voert de werkgever de Ziektewet uit. Als u het niet eens bent met een beslissing van de werkgever, dan kunt u bezwaar indienen bij het UWV.

alertLet op: tegen een besluit moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Bezwaar tegen UWV ziektewetuitkering
Een beslissing van het UWV kunt u aanvechten via een bezwaarschrift. De LBBU advocaten helpen u hierbij. U kunt in bezwaar als het gaat om:

 • Weigering ziektewetuitkering
 • Oordeel verzekeringsarts dat u niet arbeidsongeschikt bent (weigering uitkering)
 • Weigering uitkering door te verwachten ziekte
 • UWV weigert uitkering omdat u uw eigen herstel zou hebben bemoeilijkt
 • UWV weigert uitkering omdat u controle of keuring weigerde

Bijstand van een advocaat uitkeringen
Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing van het UWV? Een advocaat van het LBBU verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt waar mogelijk op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)