Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Advocaat bijstandsuitkering - Participatiewet

Is uw bijstandsuitkering stopgezet of is de aanvraag afgewezen? U krijgt mogelijk geldproblemen! Maak daarom altijd bezwaar.

Tegen het stopzetten van de uitkering kunt u bezwaar aantekenen. Het LBBU helpt u met bezwaar maken. Zo maakt u meer kans dat u de uitkering (alsnog) krijgt.

Besluiten en bezwaar

Bijstand kunt u aanvragen bij het UWV. Daarna is het de gemeente die een beslissing moet nemen. Juridisch gezien heet de beslissing een besluit. Tegen deze besluiten kunt u bezwaar indienen als u het niet met de beslissing eens bent. Via een bezwaarschrift kunt u argumenten aanvoeren om alsnog een bijstandsuitkering te ontvangen. Een advocaat helpt u hierbij. Vaak is de inzet van een advocaat voor u kosteloos. U hoeft slechts een kleine, geringe eigen bijdrage te betalen.

Beslissingen waar u tegen in bezwaar kunt gaan

Niet alleen wanneer u een bijstandsuitkering wordt geweigerd, maar ook tegen andere besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen. Wel moet er altijd sprake zijn van een besluit of een handeling waar u het niet mee eens bent:

  • Stopzetting of intrekking van de bijstandsuitkering
  • Terugvordering van onterecht uitgekeerde bijstand
  • Verlaging van de bijstandsuitkering
  • Beslissingen over gezamenlijke huishouding
  • Opleggen arbeidsverplichtingen
  • Huisbezoek

Deze besluiten worden schriftelijk aan u bezorgd. Bent u het niet eens met deze beslissing? Een advocaat bezwaar uitkeringen dient namens u een bezwaarschrift in. Zo kan de beslissing worden aangevochten.

alertLet op: tegen een besluit moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Bijstand van een advocaat bezwaar uitkeringen

Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing of handeling van de gemeente over de bijstand? Een advocaat van het LBBU verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat

In bijstandszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. U heeft namelijk weinig inkomen. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent. Neem contact op met een advocaat.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)