Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Advocaat WAO uitkering

De Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering (WAO) is een wet die inmiddels is vervangen door de WIA. Alleen voor 'oude' gevallen geldt de WAO nog. Zolang uw situatie als WAO'er niet verandert, blijft u deze uitkering ontvangen. In sommige gevallen stopt of wijzigt de WAO uitkering door een beslissing van het UWV. Tegen deze beslissing kunt u in bezwaar gaan via een bezwaarschrift. De LBBU advocaten voor bezwaar helpen u!

Veranderde omstandigheden
De WAO heeft geen vooraf bepaalde einddatum. Alleen wanneer er iets in uw situatie verandert, kan de uitkering worden aangepast door het UWV. Zo stopt de uitkering wanneer:

  • U minder dan 15% arbeidsongeschikt bent
  • U niet meewerkt aan de (her)beoordeling
  • U langer dan 3 maanden in een land bent dat niet tot de EU behoort
  • U langer dan 3 maanden in een land bent waarmee Nederland geen verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten
  • U een maand in detentie bent
  • U illegaal in Nederland verblijft
  • U de AOW-leeftijd bereikt

Deze beslissingen worden door het UWV genomen. Het kan voorkomen dat het UWV verkeerde informatie heeft, of dat zij juist niet alle informatie hebben om een goede beslissing te nemen. Raadpleeg daarom altijd een gespecialiseerde uitkeringen advocaat. Neem contact op.

Wijziging in WAO uitkering
Wordt uw uitkering door het UWV stopgezet, of verlaagt? Heeft u zich niet aan uw verplichtingen gehouden en wijzigt uw uitkering? Tegen dit soort besluiten van het UWV kunt u een bezwaarschrift indienen. Daarmee maakt u kenbaar dat u het niet eens bent met de beslissing en moet het UWV een nieuwe beslissing nemen. Een advocaat voert namens u alle argumenten aan die u kunnen helpen.

alertLet op: tegen een besluit moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Bijstand van een advocaat uitkeringen
Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing of handeling van het UWV? Een advocaat van het LBBU verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)