Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Advocaat Wajong uitkering

De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) is een voorziening bedoeld voor arbeidsongeschikte jongeren. Om aanspraak te kunnen maken op deze uitkering is vereist dat de jongere reeds vanaf het zeventiende levensjaar arbeidsongeschikt is. Bovendien moet de arbeidsongeschiktheid nog aanwezig zijn als de jongere achttien jaar wordt.

Zoals bij veel uitkeringen is er ook bij de Wajong een tweedeling:

  1. 'Oude' Wajong. Centraal staat het minimumloon. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt het uitkeringspercentage. Bij de oude Wajong (aanvraag vóór 1 januari 2010) ligt de nadruk op de uitkering.
  2. Nieuwe Wajong. Bij de nieuwe Wajong staat het werken naar vermogen centraal. De nadruk ligt daarmee minder op de uitkering zelf.

Voor toekomstige arbeidsongeschikten geldt dat zij alleen een Wajong uitkering ontvangen wanneer zij nooit meer kunnen werken. Dit gaat dan om personen die de uitkering vanaf 1 januari 2015 aanvragen.

Overstappen naar Nieuwe Wajong
Arbeidsongeschikte jongeren die vóór 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd hebben de mogelijkheid over te stappen naar de Nieuwe Wajong. Uitkeringsgerechtigden die nu of in de toekomst kunnen werken hebben de mogelijkheid over te stappen naar de Nieuwe Wajong.

Nieuwe ontwikkelingen: Participatiewet
Als de nieuwe Participatiewet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, gaat er het een en ander veranderen voor de Wajong. Ook voor huidige uitkeringsgerechtigden. De belangrijkste punten zijn:

  • Arbeidsongeschikten die onder de oude Wajong vallen, worden opnieuw door het UWV beoordeeld. Ze onderzoeken of u nu wel kunt werken.
  • Vindt UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken? Dan krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering van 70% van het minimumloon (dit is nu 75%).
  • Blijkt dat u nooit meer kunt werken? Dan blijft uw uitkering 75% van het minimumloon.

Weigering Wajong
Heb je als jongere een Wajong uitkering aangevraagd, maar is deze geweigerd? Een advocaat van het LBBU helpt je en dient een bezwaar- of beroepschrift in. Zo worden je kansen op toekenning van de uitkering vergroot. In de meeste gevallen kost de inzet van een advocaat je niets. Enkel een kleine bijdrage wordt gevraagd.

alertLet op: tegen een besluit moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Bijstand van een advocaat uitkeringen
Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing of handeling van het UWV inzake de Wajong? Een advocaat van het LBBU verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)