Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Advocaat Wajong en herkeuring

De regering is voornemens elke Wajonger die kan werken, aan het werk te zetten (participatie). De wet die dit mogelijk gaat maken is de Participatiewet. Deze wet is reeds door de Tweede Kamer aangenomen. Na goedkeuring in de Eerste Kamer treedt deze wet in werking op 1 januari 2015. Ook voor huidige Wajong gerechtigden heeft deze wet gevolgen.

Gevolgen Participatiewet voor Wajong
Een jonggehandicapte die op dit moment een Wajong uitkering ontvangt, zal worden opgeroepen voor een herkeuring als hij of zij onder deze wet valt. De herkeuring dient ertoe te onderzoeken of de ontvanger de uitkering mogelijkheden heeft tot het verrichten van werk.

Hoofdlijnen uit de Participatiewet als u al Wajong ontvangt:

  • Ontvangt u al Wajong op 1 januari 2015? U wordt herkeurd door het UWV.
  • Valt u onder de oude Wajong? Het UWV beoordeelt of u mogelijkheden heeft om te werken.
  • Vindt UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken? Dan krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering van 70% van het minimumloon (dit is nu 75%).
  • Blijkt (ook na de beoordeling) dat u nooit meer kunt werken? Dan blijft uw uitkering 75% van het minimumloon.

Als u pas na 1 januari 2015 aanvraagt, heeft deze wet ook gevolgen voor u. U krijgt namelijk alleen een uitkering als u geen mogelijkheden heeft tot werk en deze in de toekomst ook niet heeft.

Bezwaar tegen uitkomst herkeuring
Als het UWV oordeelt dat u mogelijkheden heeft om te werken, zult u - eventueel via de gemeente - op zoek moeten gaan naar werk. Tegen deze beslissing van het UWV kunt u een bezwaarschrift indienen. Het UWV zal dan het besluit opnieuw beoordelen. De LBBU advocaten staan u bij als u bezwaar wilt indienen tegen een besluit over de Wajong.

Weigering Wajong
Heb je als jongere een Wajong uitkering aangevraagd, maar is deze geweigerd? Een advocaat van het LBBU helpt je en dient een bezwaar- of beroepschrift in. Zo worden je kansen op toekenning van de uitkering vergroot. In de meeste gevallen kost de inzet van een advocaat je niets. Enkel een kleine bijdrage wordt gevraagd.

alertLet op: tegen een besluit moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Bijstand van een advocaat uitkeringen
Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing of handeling van het UWV inzake de Wajong? Een advocaat van het LBBU verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)