Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Voorlopige voorziening uitkering

In het sociale zekerheidsrecht zijn er twee procedures die een grote rol spelen: bezwaar en beroep. Als u het niet eens bent met een beslissing van een uitkeringsinstantie kunt u via deze rechtsmiddelen de beslissing aanvechten. Deze procedures kunnen veel tijd in beslag nemen. Bovendien heeft het instellen van bezwaar of beroep geen schorsende werking. Dit betekent dat de beslissing gewoon werking heeft, ook al heeft u bezwaar of beroep ingesteld.

Nadelen aan de reguliere bezwaar- en beroepsprocedure:

  • Lange doorlooptijd
  • Daardoor geen of lagere uitkering (financiële problemen)
  • Onzekerheid
  • Door besluit moet u misschien een uitkering terugbetalen, maar kunt u dat niet

Deze nadelen kunnen ondervangen worden door het indienen van een verzoekschrift. In dit verzoekschrift vraag u de rechtbank een voorlopige voorziening te treffen.

Kort geding uitkeringen
De voorlopige voorziening is een kort geding dat zich afspeelt in het bestuursrecht. Als u te maken heeft met uitkeringen en de sociale zekerheid, geldt het bestuursrecht.

In sommige gevallen duurt de bezwaar- en beroepsprocedure (veel) te lang. Men kan deze - vaak langdurige procedures - niet afwachten en men wil snel een (voorlopige) beslissing van een rechter. Bij de uitkeringen kunt u denken aan een voorschot als voorlopige voorziening of juist aan uitstel van terugbetaling van een uitkering.

Voorlopige voorziening is voorlopig
Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat het gaat om een voorlopige voorziening. In de uiteindelijke procedure kan bijvoorbeeld blijken dat het voorschotbedrag niet juist was. In dat geval dreigt een verplichte terugbetaling.

Eisen aan verzoek tot voorlopige voorziening
Niet voor iedereen en niet altijd is een voorlopige voorziening mogelijk. Er gelden een aantal eisen:

  • Er moet een spoedeisend belang aanwezig zijn (dit kan een financieel belang zijn).
  • U moet reeds een bezwaar- of beroepsprocedure gestart hebben.

Een advocaat bezwaar uitkeringen adviseert u of een voorlopige voorziening in uw geval mogelijk is en of u kans maakt bij de rechter. Neem contact op.

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)