Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Uitkering gestopt

Uitkering gestopt? Om verschillende redenen kan een uitkering worden stopgezet door de uitkeringsinstantie. Er moet wel altijd een goede reden voor worden aangevoerd.

Zo kan een uitkering worden stopgezet als het gaat om:

  • U heeft niet voldaan aan uw meldingsplicht
  • U gaat samenwonen
  • De maximale duur van de uitkering is bereikt
  • (Zwarte) inkomsten naast bijstandsuitkering
  • Fraude
  • U wordt gedetineerd (u moet naar de gevangenis)

Bezwaar indienen uitkering gestopt

De beslissing om een uitkering stop te zetten is niet altijd rechtmatig of terecht. U doet er dan ook goed aan een dergelijke beslissing altijd te laten beoordelen door een advocaat bezwaar uitkeringen. Via bezwaar of beroep kan de beslissing vaak worden teruggedraaid.

Voorlopige voorziening

In sommige gevallen duurt de bezwaar- en beroepsprocedure (veel) te lang. Men kan deze - vaak langdurige procedures - niet afwachten en men wil snel een (voorlopige) beslissing van een rechter. Bij de uitkeringen kunt u denken aan een voorschot als voorlopige voorziening of juist aan uitstel van terugbetaling van een uitkering.

Voorlopige voorziening is voorlopig
Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat het gaat om een voorlopige voorziening. In de uiteindelijke procedure kan bijvoorbeeld blijken dat het voorschotbedrag niet juist was. In dat geval dreigt een verplichte terugbetaling.

Pro deo advocaat

In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)