Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Onterecht ontvangen uitkering

Heeft u bericht ontvangen van een uitkeringsinstantie dat u onterecht een uitkering of toeslag heeft ontvangen? U loopt het risico dat u een fors bedrag moet terugbetalen. Laat een dergelijk besluit daarom altijd beoordelen door een advocaat bezwaar uitkeringen. Vaak kan dit op basis van pro deo.

Te hoge uitkering bijstand
In bijstandszaken komt het wel eens voor dat ten onrechte een te hoog bedrag aan bijstand is vastgesteld. Dit kan veroorzaakt worden door foute informatie bij de gemeente of verkeerde informatie die is aangeleverd door de uitkeringsgerechtigde. In alle gevallen kan u worden verplicht het teveel betaalde geld terug te betalen. Soms kan ook een boete worden opgelegd.

Veel voorkomende vormen van onterechte of te hoge uitkeringen:

  • Bijstandsuitkering terwijl u zwart bijverdient
  • Uw onderhoudsplichtige partner heeft inkomen terwijl u bijstand ontvangt
  • U ontvang onterecht kinderopvangtoeslag
  • Samenwoning zonder melding te maken aan de Belastingdienst/sociale dienst

In sommige gevallen kunnen ook andere personen door de gemeente worden aangesproken. De gemeente is namelijk verplicht de kosten te verhalen op onderhoudsplichtige personen van de bijstandsgerechtigde. Denk daarbij aan de (ex-)echtgenoot of (ex-)partner. Ook deze personen kunnen bij het LBBU terecht om hun zaak te laten beoordelen. Neem contact op.

Voorlopige voorziening onterechte uitkering
Als blijkt dat de uitkering onterecht is uitgekeerd, moet u het geld terugbetalen. Vaak heeft u daar niet direct een mogelijkheid toe. Om grotere financiële problemen te beperken, kan een advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Op die manier kan de terugbetaling worden opgeschort of worden uitgespreid. Neem altijd direct contact op met een advocaat als u een uitkering moet terugbetalen.

Uitkeringsfraude?
Niet in alle gevallen waarin een verkeerd uitkeringsbedrag is vastgesteld is sprake van fraude. Van fraude is alleen sprake wanneer u opzettelijk bepaalde informatie of wijzigingen niet gemeld heeft bij de uitkeringsinstantie. Lees meer over fraude.

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.


LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)