Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Advocaat IOW uitkering

Naast de WW-uitkering bestaan er voor ouderen nog een aantal extra uitkeringen: de IOW en de IOAW. De IOW is een tijdelijke Nederlandse regeling die voorziet in een inkomen na afloop van de WW, tot aan de AOW-leeftijd voor werkloze ouderen.

Oudere werknemers komen in aanmerking voor een IOW-uitkering als zij 60 jaar of ouder zijn en werkloos zijn geraakt. Deze uitkering treedt in werking nadat het recht op WW is verlopen. Om in aanmerking te komen voor de IOW moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U was 60 jaar of ouder toen u werkloos werd
  • U heeft de einddatum van uw WW-uitkering bereikt
  • Uw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en vóór 1 juli 2011
  • U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering omdat u op dat moment (opnieuw) aan de jareneis voor de WW voldeed. Is uw uitkeringsduur van 3 maanden verlengd met de restduur van een eerder WW-recht? Dan voldoet u niet aan deze voorwaarde

Er is geen vermogenstoets. Anders dan bij de IOAW betreft het een individueel recht en is dus niet afhankelijk van al of niet een gezamenlijke huishouding voeren, of van het inkomen van de eventuele partner.

Uitvoering en besluiten
IOW wordt aangevraagd bij het UWV. Het UWV voert de IOW uit en bepaalt of u recht heeft op deze uitkering. Het UWV neemt alle besluiten inzake de IOW. Een bezwaarschrift over de IOW moet dan ook tegen het UWV worden gericht.

Verplichtingen
De IOW legt de uitkeringsgerechtigde een aantal verplichtingen op:

  • Verplicht solliciteren
  • Accepteren van een passende baan
  • Wijzigingen in de persoonlijke situatie tijdig doorgeven, als die van invloed kunnen zijn op de uitkering, bijvoorbeeld als u weer (meer) gaat werken

Heeft u foutieve gegevens opgegeven of heeft u niet voldaan aan uw (sollicitatie)verplichtingen? Raadpleeg direct een advocaat. Een advocaat bezwaar uitkering IOW helpt u bezwaar in te dienen en de uitkering te verkrijgen.

Bijstand van een advocaat uitkeringen
Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing van de gemeente inzake uw IOW uitkering? Een advocaat uitkeringen van het LBBU verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. U heeft namelijk weinig inkomen. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)