Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Advocaat IOAW uitkering

Naast de WW-uitkering bestaan er voor ouderen nog een aantal extra uitkeringen: de IOW en de IOAW. De IOAW is een uitkering die ervoor zorgt dat de werkloze oudere voldoende inkomsten heeft om van te leven.

Oudere werknemers komen in aanmerking voor een IOAW-uitkering als zij 50 jaar of ouder zijn en werkloos zijn geraakt. Deze uitkering treedt in werking nadat het recht op WW is verlopen. Om in aanmerking te komen voor de IOAW moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Uitvoering en besluiten
IOAW wordt aangevraagd bij het UWV. Het UWV stuurt uw aanvraag door naar de gemeente waarin u woont. De gemeente voert de IOAW uit en bepaalt of u recht heeft op deze uitkering. Ook kan de gemeente de uitkering stopzetten.

Huisbezoek
Bij de bepaling of u recht hebt op een IOAW uitkering, wordt het inkomen van uw partner meegerekend. Dit betekent dat wanneer uw partner wel werk en en inkomen heeft, dat de uitkering waarschijnlijk niet wordt toegekend. De gemeente ziet erop toe dat de opgegeven feiten kloppen. Dit kan door middel van een huisbezoek. De gemeente controleert dan de samenstelling van de huishouding om te zien of het recht op IOAW wel bestaat en in overeenstemming is met de informatie die u heeft opgegeven.

Heeft u foutieve gegevens opgegeven en krijgt u een huisbezoek? Of wordt uw uitkering gekort, omdat u samenwoonde en dit verzweeg? Raadpleeg direct een advocaat. Een advocaat bezwaar uitkering IOAW helpt u!

Bijstand van een advocaat uitkeringen
Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing van de gemeente inzake uw IOAW uitkering? Een advocaat uitkeringen van het LBBU verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. U heeft namelijk weinig inkomen. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)