Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Fraude UWV uitkeringen

Fraude met een UWV-uitkering is een vorm van uitkeringsfraude. Het gaat bij uitkeringsfraude om het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenverplichtingen op grond van de diverse wetten. Daarbij speelt de mate van verwijtbaarheid een rol bij de bepaling van de hoogte van een eventuele straf.

Het UWV WERKbedrijf regelt onder andere de volgende soort uitkeringen:

 • WW-uitkering (Werkloosheidsuitkering)
 • WAO (Wet ArbeidsOngeschiktheidsverzekering)
 • WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, opgesplitst in WGA of IVA-uitkering)
 • Ziektewet
 • Wajong

Als u niet voldoet aan de voorwaarden die het UWV stelt, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering en is het mogelijk dat u een boete krijgt opgelegd. In sommige gevallen kan zelfs een strafzaak tegen een fraudeur worden gestart. De advocaten aangesloten bij het Landelijk Bureau Bezwaar Uitkeringen zijn gespecialiseerd in fraudezaken en kunnen u daarom uitstekend bijstaan.

Wat is uitkeringsfraude?
Iedereen die een (WW-)uitkering heeft of ooit heeft gehad kan voorwerp zijn van onderzoek door het UWV of de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Fraude met een uitkering kan op een aantal manieren plaatsvinden:

 • Identiteitsfraude: iemand gebruikt de identiteit van een ander om (toch) een uitkering te verkrijgen waar hij of zij eigenlijk geen recht op heeft.
 • Inkomstenfraude: bepaalde inkomsten worden door uitkeringsgerechtigden niet opgegeven. Zij verdienen bijvoorbeeld wat bij, maar geven deze inkomsten niet op aan de Belastingdienst of UWV (zwart geld).
 • Vermogensfraude: een deel van het vermogen wordt niet opgegeven. Deze vorm van fraude is alleen relevant bij de bijstandsuitkering. De gemeente voert deze uitkering uit en niet het UWV.
 • Leefvormfraude: voor de bijstandsuitkering, de ANW-uitkering en de AOW geldt dat men op moet geven of men samenwoont. Het al dan niet samenwonen heeft gevolgen voor de hoogte aan de uitkering. Als wijzigingen in de persoonlijke situatie niet worden doorgegeven kan dit leiden tot een boete of strafrechtelijke vervolging.

Alle vormen van fraude met een uitkering kunnen vergaande gevolgen hebben voor de betrokkenen. Het UWV kan en mag u controleren en u bent ook verplicht mee te werken aan een onderzoek. Als blijkt dat u heeft gefraudeerd is het goed mogelijk dat de uitkering wordt stopgezet, u een boete krijgt opgelegd of de hoogte van de uitkering naar beneden wordt bijgesteld. Een advocaat kan u bijstaan wanneer u onderwerp bent van een onderzoek of wanneer u voor de rechter moet verschijnen.

Tips bij verhoor door de sociale recherche of politie:

 • U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen.
 • Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een strafrecht advocaat te raadplegen. Verklaren kan dan altijd nog.

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)