Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Advocaat bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is een voorziening voor noodzakelijke uitgaven die u door bijzondere omstandigheden niet kunt betalen. Deze vorm van bijstand verschilt van de 'normale' bijstand. De bijzondere bijstand ziet namelijk toe op de vergoeding van een specifieke post die u niet kunt voldoen. De normale bijstand is een maandelijkse uitkering ter dekking van uw levensonderhoud.

Bijzondere bijstand
Voorbeelden van bijzondere bijstand zijn: de kosten voor thuiszorg, een aanpassing in huis of orthopedisch schoeisel. Andere vormen van bijzondere bijstand zijn:

  • Bijdrage gemeente aan schoolreisje voor ouders met minimuminkomen
  • Categoriale bijzondere bijstand voor mensen met een AOW-uitkering of gehandicapten (jaarlijkse bijzondere bijstand)
  • Bijdrage gemeente voor contributie sportclub of bibliotheek

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Het college van Burgemeester en wethouders toetst uw aanvraag en moet vaststellen of uw aanvraag noodzakelijk is. Aanvraag afgewezen? Onze advocaten helpen u de beslissing aan te vechten via een bezwaarschrift. Neem contact op met een pro deo advocaat.

Besluit van de gemeente over bijzondere bijstand
Bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand heeft de gemeente beoordelingsvrijheid. Dit betekent dat de gemeente zelf beoordeelt of voldaan wordt aan de eisen die de wet stelt.

Van belang is altijd of de gemeente in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. Vaak moeten vage termen uit de wet worden uitgelegd. Dit kan leiden tot een beslissing die niet redelijk is, of buiten de bevoegdheid van de gemeente gaat. Bovendien kan de motivering onvoldoende zijn. De uitvoering van de wet is overgelaten aan de gemeentes individueel. Laat een besluit van de gemeente dan ook altijd tijdig toetsen door een advocaat bezwaar uitkeringen. Vaak is er ruimte voor discussie en kan de advocaat argumenten aanvoeren die in uw voordeel werken.

alertLet op: tegen een besluit moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Bijstand van een advocaat uitkeringen
Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing of handeling van de gemeente over de bijstand? Een advocaat van het LBBU verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat
In bijstandszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. U heeft namelijk weinig inkomen. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)