Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Advocaat bijstandsfraude

De pakkans bij bijstandsfraude is groot. De straffen op bijstandsfraude zijn hoog. Bovendien moet u de onterecht gekregen uitkering terugbetalen. De sociale recherche kan u verhoren en de zaak voorleggen aan het OM. Een advocaat van het LBBU kan u verdedigen als het tot een strafzaak komt en u voorzien van het beste juridische advies.

Wat is bijstandsfraude?
De sociale recherche is belast met de handhaving van de regels die gelden binnen het sociale zekerheidsrecht, waaronder verschillende uitkeringen en de bijstand vallen. Vaak voert de sociale recherche van de Sociale Dienst een onderzoek uit als zij aanwijzingen van fraude hebben. Uit dat onderzoek kan blijken dat u ten onrechte een bijstandsuitkering heeft ontvangen of dat u de uitvoeringsinstantie niet de juiste gegevens heeft verstrekt. Dat wordt uitkeringsfraude of bijstandsfraude genoemd.

Een voorbeeld is het samenwonen dat u niet heeft doorgegeven aan de gemeente. Het al dan niet samenwonen heeft gevolgen voor de hoogte van de bijstandsuitkering. De sociale recherche kan en mag u in de gaten houden wanneer zij een vermoeden van fraude hebben. Als de aanwijzingen sterk zijn en een verdenking is ontstaan kunnen zij ook daadwerkelijk langskomen (huisbezoek) en onderzoek doen.

Straffen bijstandsfraude
Fraude met een bijstandsuitkering kan zwaar worden bestraft met een forse werkstraf maar soms ook met gevangenisstraf. De straf hangt onder andere af van de hoogte van het fraudebedrag en de duur van de fraude.

Tips bij verhoor door de sociale recherche of politie:

  • U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen.
  • Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een advocaat te raadplegen. Verklaren kan dan altijd nog.

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken en fraudezaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)