Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Advocaat bezwaarschrift uitkering

Bent u het niet eens met een beslissing of handeling van het UWV of de sociale dienst van de gemeente? Als het gaat om een besluit kunt u hier tegen in bezwaar gaan. Dit betekent dat de uitkeringsinstantie zijn beslissing moet heroverwegen.

Het bezwaarschrift is de schriftelijke uitwerking van de bezwaren die u heeft tegen een beslissing van een uitkeringsinstantie. Via het bezwaarschrift kunt u een uitkeringsinstantie aansporen een nieuwe beslissing te nemen in uw voordeel.

Een bezwaarschrift moet altijd aan een aantal formele eisen voldoen. Zo moet het uw naam en adres bevatten, de datum van uw bezwaarschrift vermelden en ondertekenen. Bovendien moet u altijd rekening houden met de bezwaartermijn. In principe bedraagt deze zes weken.

Indienen bij uitkeringsinstantie
Het bezwaarschrift moet altijd bij de uitkeringsinstantie worden ingediend dat het besluit heeft genomen. Als het gaat om de bijstand is dit de sociale dienst van de gemeente. Bij andere uitkeringen zoals de WW, Ziektewet, WIA, WAO en Wajong is het UWV de bevoegde instantie.

alertLet op: tegen een besluit moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Is uw bezwaarschrift ongegrond verklaard? Ook deze beslissing kunt u aanvechten via een beroepschrift.

Bijstand van een advocaat uitkeringen
Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing van het UWV of de gemeente? Een advocaat uitkeringen van het LBBU verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. U heeft namelijk weinig inkomen. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)