Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Beroepschrift uitkering

Na de bezwaarprocedure volgt mogelijk een beroepsprocedure. Dit is een procedure die bij de rechtbank loopt. De beroepsprocedure wordt alleen gestart als u in de bezwaarprocedure geen gelijk heeft gekregen. Bovendien kunt u in de meeste gevallen niet naar de rechter voordat u de bezwaarprocedure heeft doorlopen. De LBBU advocaten staan u bij als u in bezwaar of beroep wilt gaan tegen een beslissing over een uitkering.

Procedure en uitspraak
De bestuursrechter is de bevoegde rechter in uitkeringszaken. Deze rechter zal beoordelen of de uitkeringsinstantie de beslissing mocht nemen zoals die genomen is.

Twee soorten uitspraken zijn mogelijk:

  • Uw beroep is ongegrond: De rechter vindt de argumenten van de eiser onvoldoende om de beslissing van de overheidsinstantie te vernietigen.
  • Het beroep is gegrond: De rechter vindt dat de overheidsinstantie een verkeerde beslissing genomen heeft.
Wanneer uw beroep gegrond is, zal de uitkeringsinstantie een nieuwe beslissing moeten nemen. Daarbij moeten zij de uitspraak van de rechter naleven. In sommige gevallen zal de rechter zelf de beslissing nemen. De rechtbank beoordeelt de rechtmatigheid van een besluit. Dit betekent dat het in beginsel alleen gaat over de motivering en toepassing van de wet door het bestuursorgaan. Enkel in de bezwaarprocedure komen beleidsaspecten (doelmatigheid van de beslissing) aan bod.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt in hoger beroep.

Termijnen
Ook bij de beroepsprocedure geldt een strikte termijn. Binnen zes weken na de datum van de beslissing moet het beroepschrift bij de rechtbank binnen zijn gekomen. Als dat niet het geval is, is uw beroepschrift niet ontvankelijk: men kijkt er niet meer naar en de beslissing op bezwaar is onherroepelijk.

Kosten
Met de indiening van een beroepschrift zijn kosten gemoeid. Dit zijn de zogenaamde griffierechten. Toegang tot de rechter kost geld. Wanneer het gaat om uitkeringszaken zal u in de meeste gevallen lage griffierechten hoeven te betalen. De precieze hoogte hangt af van uw inkomen.

Advocaat beroepschrift uitkeringen
De beroepsprocedure is werk voor een advocaat. In de meeste gevallen is uw bezwaarschrift immers (deels) ongegrond verklaard. Het hangt nu van het beroepschrift en het oordeel van de rechter af of u gelijk krijgt. De inzet van een advocaat vergroot uw kansen in beroep. Bovendien krijgt u te maken met ingewikkeld procesrecht en strikte termijnen.

Pro deo advocaat uitkeringen
In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)